Når det ikke går helt efter planen

English below ☟

Når der er noget, vi virkelig gerne vil opnå; noget vi gerne vil have, skal lykkes. Når vi virkelig arbejder henimod vores mål – som vi har lagt en grundig plan for at stræbe imod. Men når det så alligevel ikke helt går efter bogen, kan det føles som at luften går ud af ballonen. Man mister pludselig gejsten, motivationen, glæden – og det kan føles helt uoverskueligt at komme tilbage på sporet igen.

Hvad så nu? Hvad er det næste skridt?  

 

1. Tag nogle dage fri

Hvor lang tid siden har du sidst holdt fri? Nej altså – rigtigt fri, hvor du hverken lige skulle gøre noget, gå og tænke på de praktiske ting, du lige skal have fixet eller lagt computeren og telefonen væk bare for at have et øjebliks stilhed? I vores stræben efter at opnå vores mål, har vi måske helt glemt at tilsidesætte tid til os selv, for at genoplade batterierne og værne os om vores egne behov. Hvis du er én af dem, som har glemt det, er det nu tid til at hive nogle dage ud af kalenderen. Læs en bog, gå en tur, spis en is eller gør noget andet, som virkelig får dig ned i gear og koblet fuldstændig af. Prøv at lade være med at overtænke situationen – medmindre du har brug for decideret at snakke med nogen om det, for at få det ud af systemet. Nyd at du har rigtigt fri!

 

 

2. Vær ærlig med dig selv

Efter et par dage med lavt blus, er det nu tid til at komme tilbage på sporet igen.

Hvad er det, du vil opnå med din musik? Hvad er dit formål? Er det at spille en masse koncerter, undervise, eller en blanding af de to? Brug noget tid på at tænke over det og vær hudløs ærlig. Du behøver ikke at skjule noget – faktisk har du brug for en ret stærk retningsfornemmelse af, hvad du gerne vil lave, inden du kan lave en plan, som kan gøre din drøm til virkelighed.

 

 

3. Intet er perfekt

Vær forberedt på, at alting ikke vil gå efter bogen hele tiden – der kommer helt sikkert tidspunkter, hvor du kommer til at kludre i det, kører af sporet eller noget tredje. Men det er helt okay! Du lærer af dine fejl, så det er faktisk vigtigt og en del af læringsprocessen at begå fejl. Så stræb ikke efter perfektion, men så længe du er ambitiøs med dit mål, så skal det nok gå i sidste ende. Hold fast i din selvtillid og troen på, at du nok skal nå i mål!

 

 

4. Gør ting, du elsker

Selvom det måske føles som om, vi hele tiden arbejder hårdt mod et (nyt) mål, er det vigtigt indimellem at gøre ting, vi virkelig brænder for. Hvis du fx elsker at spille for publikum, så arranger en ugentlig spil-sammen, hvor du inviterer nogle venner til at spille for hinanden. Gør selv en indsats for at få gjort de ting, der gør dig glad. På den måde er det også nemmere at holde fokus og knokle på ved siden af.

 

 

5. Arbejd med, hvad du har til rådighed

Hvis du venter med at tage initiativ til ”the big moment” eller venter på, at du først lige skal have noget mere fagligt viden, så tager du fejl. Snart allerede nu med dit mål – små skridt er bedre end at stå stille. Først når du selv er gået i gang, vil du finde ud af alle de ting, du skal lære og have styr på – men i det mindste ved du nu, hvad der skal til.

Uanset hvad, er det vigtigste at finde tilbage til det energiske, motiverende og inspirerende jeg igen – det jég, som kæmpede for at nå sit mål. Selvom det ikke lykkes denne gang, så er der mange chancer endnu! Det vigtigste er, hvad du har lært af din proces – både de gode erfaringer, men også dem, som du kan gøre bedre til næste gang!

When the plan doesn’t work

When there is something we really want to achieve; something we really want to work out well. When we really work hard in order to reach our goals; when we’ve made the “perfect” plan. But when all of this suddenly doesn’t work, this momentum caves in. We lose the energy, motivation, the joy and it can be a bit overwhelming to get back on track again.

 

But what now? What is next?

 

1. Take some days off

When was the last time you took a day off? I mean, really – where you weren’t reminding yourself about the practical things, you have to do. Where you could put aside your computer and phone just to embrace the moments of silence? In our efforts to achieve our goal, we might have forgotten all about our own needs. If you can recognize this, now is the time to take some time off. Read a book, take a walk, eat some ice cream or do something that really make you feel relaxed. Try not to overthink about the situation – unless you really need to talk to somebody about it in order to get it out of your system. Enjoy your free time!

 

 
2. Be honest with yourself

After a couple of days doing nothing, it is time to get back on track again.

What is it, you really want with your music? What is the purpose? Is it to play a lot of concerts, to teach or maybe a combination of these two things? Use some time to really thing about it a be completely honest with yourself. Don’t hide anything either – actually, you need a strong sense of what you truly want in order to develop a plan, that can make your dreams come true.

 

 
3. Nothing is perfect

Be prepared from the very beginning – nothing will stick to the plan always. You’re going to mess up sometimes – but that’s okay. You will learn from your mistakes, so it is an important part of your learning progress. Don’t try to be perfect, because none of us are. As long as you are ambitious with your goal, everything will be fine in the end. Keep believing in yourself and that you will achieve your goal no matter what!

 

 
4. Do things you love

Even though it might feel like we are always working hard towards a (new) goal, it is important that we also make time to do things, we truly love. If you like to play for an audience, why not arrange a weekly gathering with some friends, where you play for each other? Make an effort yourself, in order to make things happen. In this way, it will also be easier to keep on track and work hard.

 

 
5. Work with, what you’ve got

If you are waiting to take your first step before “the big moment” or thinking that you might need more professional knowledge before doing “it”, you are doing it wrong. Begin now! Small steps are better than none. When you’ve started on your journey, you will realize a lot of things to learn and to keep track on, but you will learn from your experiences!

 

No matter what, the most important thing is to find back to the energetic, motivated and inspirited you – that you, who fought for your goal. Even though it might not work out this time, you have plenty of other chances! But what you learn from the process will be worth it. Remember the good experiences, but also reflect on what you can do better the next time!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *