Kære forældre: du er også vigtig for dit barns øvning

English below ☟

 

At gå til et instrument er ligesom at gå i skole. Man skal møde op et bestemt sted, i et bestemt tidsrum og det forventes, at man øver sig derhjemme – ligesom når man får lektier for fra skolen. Når man møder op til undervisning, forventer læreren, at der er blevet øvet og man er velforberedt – nøjagtig ligesom i skolen. Men hvor meget skal man egentlig holde øje med som forældre? Måske er du én af dem, som kører dit barn til og fra undervisning. Men skal du nu også til at sidde med inde i undervisningen? Eller være den irriterende og yderst insisterende forældre, som hele tiden går derhjemme og spørger dine unger, om de nu har husket at øve sig? Hvor meget skal man, som forælder, være involveret i børnenes musikaktiviteter? Hvor meget tid og fokus skal man investere – og hvornår er det nok, men ikke for meget til, at de mister interessen, fordi det kan føles som en sur pligt?

 

Bare rolig, du er ikke den eneste, som går i disse tanker. Du vil jo egentlig bare gerne vide, om de overhovedet lærer og laver noget, når du nu har betalt for deres fritidsaktivitet. Du vil bare gerne vide, om de gør det godt nok, om de synes det er sjovt og om det er pengene og investeringen værd – og det er da helt okay. Hvis du gerne vil være med på sidelinjen og være en del af dit barns musikalske udvikling, er der et par ting, som du roligt kan gøre for at hjælpe det på rette vej:

 

1. Spørg ind

Snak med dit barn. Ligesom med alt det andet, i snakker om ved middagsbordet, så spørg ind til, hvad der er sket i musikundervisningen.

Hvordan er det gået med at spille? Hvad sagde læreren? Hvad skal du øve på i denne uge?

Ved at danne dig et overblik over, hvad dit barn skal til at give sig i kast med, har du også en nogenlunde fornemmelse af, hvad der kommer til at ske i løbet af ugen. Og hvis der så går 2 dage uden at de rører instrumentet, kan du jo passende spørge ind til, om de ikke skulle øve på det nye stykke, de havde fået for eller andet.

 

2. Daglig øvning

Som sagt, så er dét at gå til musikundervisning ensbetydende med, at der helst skal øves hver dag. De mange daglige repetitioner gør, at både deres motoriske sans samt hukommelsen bliver styrket. Deres tekniske kunnen bliver derfor også udviklet dagligt, og de bygger styrke og smidighed op i fingrene.

 

3. Dilemma

Vi kender godt dét, at barnet kommer hjem og er træt efter en lang dag i skolen, hvor de har været meget fokuseret. Eller hvis de hellere vil have en legeaftale, se Disney sjov eller bliver nødt til at prioritere at lave nogle lektier. Måske står du så i situationen, hvor du tænker, ”Pyt, en fridag kan ikke skade” – og det er også rigtigt. Problemet bliver bare, hvis den éne fridag bliver til to eller en hel weekend. Derfor er det vigtigt, at du nogen gange tager ”kampen” op med dit barn, selvom du måske ikke lige synes, det er dét værd. Prøv at se, om du ikke alligevel kan lokke 10 minutters øvning ud af dem.

 

4. Kvalitet fremfor kvantitet

Vi kender det godt fra arbejdet. Hvis vi er trætte, sure, sultne eller uoplagte på grund af et eller andet, går det meget langsommere med at få arbejdet gjort. Er vi derimod friske, glade og effektive, kan selv det kedeligste slavearbejde føles som noget, der ingen tid tager. Og det samme gælder det for ungerne. De får alligevel ikke noget ud af at øve sig i 20 minutter, hvis det eneste de tænker på, er at komme ud af døren og få fredagsslik. Så det kan nogen gange være en kæmpe hjælp, hvis du som forældre ”planlægger” deres øvning for dem – prøv at fange dem i et øjeblik, hvor de er i højt humør og ikke først 5 minutter inden sengetid kommer i tanke om, at de da i øvrigt slet ikke har rørt deres instrument i dag. Heller 10 minutters effektiv øvning end 20 minutters ”lal”. 

 

5. Opbakning og støtte

Når man går til musikundervisning, skal man tit deltage til koncerter og andre former for aktiviteter. Her er det vigtigt, at de føler, de får opbakning hjemmefra. Om det så er fordi, du skal sidde til en hel koncert, bage en kage til et arrangement eller andet, så tag med! Vær en del af dit barns musikkultur – del oplevelserne med dem! Så er det meget sjovere, og i vil have mere at snakke om.

Din tilstedeværelse og støtte betyder langt mere, end hvad du måske er klar over.

 

Held og lykke med at støtte dit barn i musikkens verden – og husk, at din engagement og dét, at spørge ind i det hele taget, også har en del betydning for, om dit barn øver sig.

 

Dear parent: your role is also important for your children’s practice

Learning an instrument is like going to school. You have to show up at a certain place in a certain timeframe and we except that you practice at home – just like you have to get your homework done for school. When you show up at the lesson, you must be well prepared – just like at school. But how much do we parents have to keep an eye on our children? Maybe you are one of those, who always drive your kids to lessons. But maybe you should actually be sitting in the same room during the lesson? Or maybe you should be the annoying and insisting parent, who is always asking your kids at home, if they have remembered to practice? How much should we, as parents, be involved in our kid’s activities? How much time and focus should we invest – and when is it enough, but at the same time not too much, so they lose their interest because it feels like a duty?

 

Don’t worry. If you are thinking these thoughts, you are not the only one. In fact, all you want to know is if they learn something. You are the one paying for the activities after all. You just want to know if they are doing well, if they think it is funny enough and is it is worth the money and time. And of course, you shouldn’t blame yourself. If you want to be a part of your kid’s working progress in music, here is what will be absolutely fine to do, in order to help them getting better:

 

1. Ask them

Talk to your kids. Like all the other things you talk about over dinner, you can ask them about what is going on the music lessons.

How did it go today? What did the teacher tell you? What do you have to practice on during this week?

By having an overview, you will automatically know what your kids are about to learn and struggle with. If there has been more than 2 days without them touching the instrument, you can ask them nicely, if they should practice on the new piece or something else.

 

2. Daily practice

If you are learning an instrument, you have to practice daily. End of story. The many repetitions every day makes your motorial sense and memory better. The technical skills will also be strengthen, and they can play faster with the fingers.

 

3. Struggle

We all know the moments, when they come home from a long day at school. They are very tired and you can’t even having a normal conversation with them. Or if they rather go on a playdate, watching TV or if they have to prioritize to get their homework done. Maybe you are in the situation, thinking that a day off can’t harm – and that’s absolutely right. The problem is, if the one day off turns into two days or a whole weekend. Therefore, it is extremely important that you sometimes just have to confront them – even though if it doesn’t seem like it is worth it. Try to see if you can get them practice just for at bit.

 

4. Quality rather than quantity

We know it from work. If we are tired, mad, hungry or just really don’t want to get into our work, it takes so much longer time in order to finish it. But if we are clear minded, happy and effective, even the most boring work can seem so much easier to get done. The same rules applies for the kids. If you can see that they won’t get anything from their 20 minute of practice, because all they can think of is to get in the store and buy Friday candy, don’t force them to practice. Sometimes, it will actually be easier if you help them structure and plan their practice. Try to catch them in a moment when they are happy and not 5 minutes before bedtime. It is better to do 10 minutes of great and effective practice than 20 minutes of rush.

 

5. Support

When you learn to play an instrument, you will automatically take part in different kind of concerts and activities. It is important for you to show your interest – rather if it is sitting through a whole concert or baking a cake for an activity. Join them! Be a part of the music environment, your kids are a part of. Share the experience with them. I promise you, it will be a lot more fun and you will have much more to talk about. Being present and support them means a lot more to them, than you might think.

 

Good luck with supporting your kids in the world of music. Remember that your commitment and asking them about their lessons is also important.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *