Indstudering af nye stykker – sådan kommer du godt i gang

English below ☟

At starte på et nyt værk kan være sjovt og spændende. Man skal sætte sig ind i en ny komponist, stilperiode og spillestil. Dét at lære nye noder, mestre dem og gøre dem til en melodi kræver øvelse og tålmodighed. Men har du nogensinde tænkt over, hvordan du egentlig griber processen an? Eller hvor lang/lidt tid, du bruger på det?

 

Personligt har jeg udviklet en 6-trins model, som jeg altid bruger – og som virker hver gang. De kommer her:

 

1. Dan et overblik over hele værket

Det kan være meget fristende at prøve på at spille værket fra start til slut som noget af det første, fordi det ligger lige til højrebenet. Men hvis du nu væbner dig med lidt tålmodighed og sætter dig ned med noderne først for at læse dem fra start til slut – måske endda flere gange, hvor du skifter mellem hvad du har fokus på, så får du dannet dig et klart overblik over, hvad du skal til at kaste dig ud i. Læg mærke til de detaljer, du finder i noden og slå de termer op, du ikke kender. Det vil give dig hints om, hvilket musik du skal spille.

 

2. Lyt til indspilninger

Folk plejer at have forskellige holdninger til, hvorvidt det gavner at lytte til indspilninger eller ej. Nogen finder det som en stor inspiration mens andre gerne selv vil finde frem til deres fortolkning af værket uden indflydelse fra andre musikere. Personligt lytter jeg altid til 3 forskellige pianister, inden jeg går i gang med et stykke – både for helhedens skyld, men også ligeså meget for at få melodien ind i hovedet, så jeg nemmere kan opdage eventuelle fejl.

 

3. Start fra en ende af

At starte på at øve stykket igennem er ikke det samme, som at prøve på at spille det hele igennem! Jeg tager mig altid god tid til hvert ”afsnit” og eksperimenterer både med fraseringen, strukturen og er meget omhyggelig med at indstudere alting fra start af, så det allerede sidder, som det skal lyde. Derfor er det også meget sjældent, at jeg når at øve hele stykket i løbet af de 2 første dage. Men hellere lidt for omhyggelig i indstuderingsprocessen, end at være sjusket og efterfølgende gå tilbage og rette en masse fejl.

 

4. Bryd stykket op i mindre dele

Det er ikke alene nok at have helheden på plads – men man bliver også nødt til at gå mere detaljeret til værks med mindre portioner, for at have overskud til at øve det rigtigt godt. Det er derfor vigtigt, at man ret tidligt i indstuderingsfasen finder frem til nogle naturlige ”afsnit”, man kan dele stykket op i. Det kan også være en idé at analysere lidt på formen, så man finder ud af, hvor det er, man skal øve sig lidt ekstra pga. fx vanskelige passager eller tekniske udfordringer.

 
5. Sæt dem sammen

Afsnittene hjælper dig til at danne et overblik over, hvordan du skal tilrettelægge din øvning. Det er selvklart, at nogle af dem vil tage længere tid at lære end andre – men på den måde kan du også nemmere huske, hvad du skal være særligt opmærksom på. Efter at have øvet på dem alene, er det også vigtigt at kæde dem sammen, så du øver forbindelsen mellem dem. Her kan du også få mere tid til at arbejde med det musikalske.

 

6. Perform!

Selvom du måske ikke føler dig helt klar til det, er det ikke desto mindre en rigtig god idé at finde publikum, du kan spille for. Du kan evt. starte med at optage dig selv, inden du inviterer folk til at høre dig lave en gennemspilning. Under performance kommer der altid en smule mere nerver på, og man vil lægge mærke til og fokusere på ting, som man ikke plejer at gøre. Så det er virkelig en sund træning, som også bør inddrages i den daglige øvning.

 

God fornøjelse!

 

Learning a new piece? Try these steps

Learning a new piece is fun and exciting. You have to get to know a new composer, style and period. Learning all the notes and mastering them requires a lot of patience and practice. Have you ever thought about what you actually do? Or how much time you use?

 

Personally, I always follow these 6 steps – because they always work! Let’s take a look:

 

1. Read through the entire score

It can be very tempting just to play through the entire piece from the very beginning. But if you have a little patience and start to just read the score, maybe even a couple of time while paying attention to different things, you will get a better overview. Try to notice all the details written in the score and look up any foreign words or terms you don’t understand. It will give you hints about how the music should sound.

 

2. Listen to recordings

Some people like to listen to recordings before starting to practice – it gives them inspiration. Some people don’t want to be influenced too much – they like to figure out their own interpretation first. Personally, I always listen to 3 different pianists playing the piece – then I now the melody and can point out the mistakes I’m making during practicing. In addition to that, I can also compare the recordings to each other and find out what I like the most.

 

3. Start from the beginning

Please make a note to yourself, that practicing the piece from the beginning is not the same as playing it through! I always take my time to every “part”. I try to experience the phrasing, structure and I’m always very careful with all the details from the very beginning of my practicing. Therefore, it is extremely rare that I can play through the whole piece during the first 2 days. But I would rather take a bit too much time and try to get as much as I can than hurrying through the piece – because then I will have to go back and correct a lot of “mistakes” afterwards.

 

4. Break the piece into smaller sections

It is not enough only to focus on the entire piece – you will have to go deeper and work more on the details in smaller sections in order to really do it well. It is important that you find break the piece into smaller section early in your practice, so the “breaks” sounds natural. It is also a good idea to analyze the form – then you will know which sections will need more attention.

 

5. Put them together

The sections will help you get an overview on what and how to practice. Of course, some of the sections will take longer time to learn than others owing to the technical materials etc. But after practicing in smaller parts, it is also important to link them together to practice the connection in the music. In this way, you can also have a better focus on the musical aspect.

 

6. Perform!

Maybe you feel that you are not ready at all – but it is (almost) always a good idea to perform for an audience. In the beginning, you can just record yourself, but try to invite 1-2 friends and play for them already early in your practice. During performance, we always find something else to focus on than when you play through the piece for yourself, because we tend to become a bit nervous. But by performing quite often, it will help you grow and the piece might be performance-ready earlier than you’ve expected.

 

Happy practicing!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *